Yetim Çalışmaları

 

 

 

Ailelerini kaybeden, sahipsiz ve korumasız kalan yetimlerin çoğu İslam coğrafyası üzerinde bulunuyor. İnsan kaçakçılığı, çocuk askerliği, çocuk işçiliği, organ mafyası, madde bağımlılığı, suç örgütleri, fuhuş ve dilenci şebekeleri bu korumasız çocukların karşılaşabileceği tehditlerden bazıları. Misyoner kuruluşlar ise sahipsiz kalan milyonlarca yetim çocuğa Müslüman ülkelerde bile ulaşıp onları kendi çıkarları için kullanıyor.

Ribat İnsani Yardım Derneği olarak onlarca ülkedeki yüz binlerce yetime sahip çıkmaya gayret ediyoruz. Büyüyüp kendi ayakları üzerinde duruncaya kadar yetimlere daima destek olmak; barınmadan sağlığa, eğitimden gıdaya her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için durmaksızın çalışıyoruz. İstiyoruz ki kendi topraklarında, kültürlerinden kopmadan, yakınlarının yanında kimseye muhtaç olmadan yaşasınlar. Ebeveynlerini kaybetmiş ve akrabaları yanında yaşamaları mümkün olmayan yetimler için kendilerini aile ortamında hissedecekleri yetimhaneler inşa ediyoruz.

 

 

 

 

Yetimlerin İhtiyaçları Nasıl Karşılanıyor ?

Yetim hamiliği projemizle her ailenin bir yetimi olsun diyerek yetimlerimizin hayata tutunabilmesi  ve gelecekte kendi topraklarına hizmet etmeleri için yıllardır binlerce yetime binlerce aile ile birlikte umut olmaya devam ediyoruz.  Bir yetimin bir aylık gideri sadece 30 TL sizde bir yetimin umutlarının yeniden yeşermesine vesile olmak istiyorsanız, derneğimizle irtibata kurabilirsiniz…

 

 

“Yetimi himaye eden kişi iki parmağın birbirine yakın olduğu gibi Cenet’te de bana yakın olacaktır.” Hadisi Şerifinin düsturu ile başlattığımız yetim çalışmalarımızda birçok projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Türkiye’nin tam üç katı büyüklüğüne
sahip ‘’SUDAN’’
Yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla
zengin bir ülke
Ama yine de yoklukla kıtlıkla pençeleşiyor.
Bu kadar büyük zenginlikleri nimete
dönüştürememenin sancısını
yaşıyor.
Bir anlamda varlık içinde yokluk
ç e k i y or.
Ve bu ülkenin yetimleri
hala kan ağlıyor

 

Savaş, işgal, yoksulluk ve doğal afet bölgeleri
gibi kriz alanlarında tehlikeler karşısında en korumasız
grubu yetim, kimsesiz çocuklar oluşturmaktadır.
Başta insan tacirleri olmak üzere art
niyetli kişi ve kuruluşlar bu çocuklar için önemli
bir tehdit oluşturmaktadır.
Dünyada her yıl yaklaşık 2,5 milyon çocuğun
kaçırılarak satıldığı, 90 milyon çocuğun ise her
türlü tacize açık bir şekilde sokaklarda yaşadığı
tahmin edilmektedir.
Sadece Afrika’da her yıl 2 milyondan fazla çocuk
yetim kalırken, savaş ve işgal nedeniyle Irak’ta
5 milyon çocuğun yetim kaldığı bilinmektedir.
Dernek olarak amacımız;
İhtiyaç sahibi yetimlere, kendi ayakları üzerinde
duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar, destek ve
yardımcı olmaktır.
Bu gerçeği bilen derneğimiz, her türlü tehlikeye
karşı savunmasız durumda olan yetimlere,
sahip çıkmaktadır.