Su Kuyuları
Dünyada her 10 kişiden biri suya erişemiyor. Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Milyarlarca insanın sağlıklı suya sahip olamadığı dünyamızda kitlesel hastalıklar giderek artıyor. Temiz su kaynaklarının azalması için ciddi ve uygulanabilir önlemler alınmazsa insanların karşı karşıya olduğu tehlikeler daha da artacak.

Ribat İnsani Yardım Derneği olarak dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın her türlü ihtiyacını giderebileceği temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların başında ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu veya özellikli su kuyusu açmak geliyor.

Afrika’da farklı bölgelerde ve Arakan kamplarında açılan su kuyuları insanların temiz suya erişimini kolaylaştırırken su kuyusu açılan bölgelerde de ciddi bir nüfus artışı gözlenmektedir.

Bağışlarınızla açılan su kuyularının denetim ve takibi ekiplerimiz tarafından yapılır. Su kuyusu açılan bölgelerde sorumlu kişiler belirlenir ve arıza durumunda müdahale edilir. Su kuyularının herhangi birinden arıza bilgisi ulaştığında, tamirat ve benzeri sorumluluklar yerine getirilir.

Bağışlarınızla açılan su kuyularının görüntü ve videolarına web sitemizden sosyal medya sayfalarımızdan ve talebinize göre sizlere ulaştırmaktayız. Hayırseverlerimiz talepleri doğrultusunda kendi su kuyularına açtırabilir veya havuz sistemimize bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.